General Information

Institutional Information: Graduate School, Applied Data Science
Research Areas: Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition, Software

Biography

Dr. Ezgi AVCI Ankara, 11 Ağustos 1983 doğumludur, aslen Malatya, Hekimhan'lıdır.

Orta ve Lise eğitimini 1994-2001 yılları arasında Gazi Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. ODTU İstatistik ve Endüstri Mühendisliğinden 2005 yılında lisans, 2009 yılında yüksek lisans derecelerini almıştır. Jean Monnet bursunu kazanarak gittiği ERASMUS Üniversitesi Rotterdam’dan Bilişim Sistemleri alanında 2018’de doktora derecesini almıştır. Doktora sırası akademik ziyaretini ERIM bursu ile OXFORD Üniversitesi'nde Yapay Zeka Temelli Piyasa Gözetim Sistemleri alanında yapmıştır. Akademik çalışma alanları yapay zeka, büyük veri analitiği, karar destek sistemleri ve teknoloji yönetimi olup Decision Support Systems, Energy Economics ve Energy Policy gibi uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. Doktorası sırasında 30’a yakın uluslararası öğrenciye büyük veri analitiği alanında akademik tez danışmanlığı yapmıştır. Dr. Avcı; akademik çalışmalarının yanı sıra 2006-2022 arasında TSE’de Bilişim ve Yönetim Sistemleri alanında Denetçi ve Başaraştırmacı, 2012-2016 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olup, çok farklı sektörlerdeki 200’e yakın firmaya denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. 2020 yılında kurulan Enerjide Dijitalleşme Derneğinin (EDİDER) Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri arasında olup STK faaliyetlerine katılmıştır.

BİLKENT CYBERPARK'da faaliyet gösteren BOSPHORUS AI YAPAY ZEKA ve BİLİŞİM A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı,  EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.