General Information

Institutional Information: Faculty Of Education, Dep.Of Mathematics And Science Education, Mathematics Education
Research Areas: Teacher Training For Elementary Sch. Edu. in Mathematics

Metrics

Publication

1

Biography

Merve Dilberoğlu lisans öğrenimini ODTÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini ODTÜ İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi programı Matematik Eğitimi alanından, doktora derecesini yine ODTÜ İlköğretim programından almıştır. Lisansüstü eğitimi süresince ODTÜ İlköğretim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, çeşitli araştırma projelerinde görev almıştır. Başlıca ilgi alanları arasında öğretmen eğitimi, matematiksel akıl yürütme, bireysel öğretim deneyleri ve tasarım araştırmaları yer alır.