General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Department Of Software Engineering
Research Areas: Software, Software Engineering

Names in Publications: Albayrak Ozlem

Biography

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Bİlgisayar Mühendisliği bölümünden aldı. Yönetim Bilişim Sistemleri konulu MBA tez çalışmasını Bilkent Üniversitesinde tamamladı. University of Maryland at College Park'ta doktora seviyesinde dersler aldı. Doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamladı. Sektörde farklı boyutlarda yazılım ve bilişim sistemi geliştirme projelerinde yazılım mühendisliğinin tüm süreçlerinde (planlama, analiz, tasarım, kodlama, test, kalite) çalıştı. Türkiye'nin en büyük boyutlu bilgi sistemi projesi olan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi projesi de olmak üzere, askeri, sağlık ve endüstri 4.0 odaklı projelerde çalıştı. Davetli katılımcı olarak Carnegie Mellon University Software Engineering Institute'da yazılım mimarisi çalışmalarına katıldı. Deneysel yazılım mühendisliği, gereksinim yönetimi, modelleme ve yazılım kalite alanlarındaki araştırmalarına bilişsel dijital ikizler, endüstry 4.0, insan-robot etkileşimi ve bilgisayarlı görü alanlarını ekledi. Üniversiteye katılmadan önce son beş yıldır Ar-Ge Bölüm Müdürü olarak çalıştığı TEKNOPAR'da çok sayıda Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli proje çağrısına öneri hazırladı. Önerileri Avrupa Birliği tarafından fonlanmaya hak kazanan yedi adet Horizon 2020 ve Horizon Europe projesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Contact

Email
ozlem.albayrak@tedu.edu.tr
Web Page
https://avesis.tedu.edu.tr/ozlem.albayrak
Mobile Phone
+90 312 585 0000
Office Phone
+90 312 585 0000
Fax Phone
+90 312 418 4148
Office
F307
Address
TED Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Ziya Gökalp Caddesi No.48 06420, Kolej Çankaya ANKARA