Effects of European Union Decisions on the Return Rates of Stocks on the ISE


Yüksel A., Yüksel S. A., Akmut Ö.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.61, no.2, pp.1-16, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The relationship between the European Union (EU) and Turkey has gained momentum after the Free Trade Agreement entered into force on January 1, 1996. Since then, many recommendations and decisions have beenmade by EU institııtions (the European Coınınission, the Council of the European Union, and the European Parliament) regarding the status of Turkey's application for full membership. Based on the assumption that the Turkish stock market is an informationally efficient one, this paper examines the price reaction 'of stocks traded on the Istanbul Stock Exchange (ISE) to announcements of decisions made by the EV institutions over the time period January 1997 - December 2002. The findings in the paper are based on EU decisions free from confounding events and news. They provide limited support to the view that ISE stock prices are sensitive to the arrival of important news that may impact Turkey's prospective membership to the EU. Moreover, the data does not suggest that industry is a factor in determining the extent of reaction to such news. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri özellikle Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra yogıInluk kaZanmıştır. 1990'lı yılların ikinci yansından günümüze kadar geçen zamanda Türkiye ile ilgili çok sayıda Avrupa Komisyonu tavsiyesi ve Avrupa Konseyi ve Parlementosu karan alınmıştır. Bu çalışma hisse senetleri piyasasının etkin oldugu varsayımından yola çıkarak Ocak 1997-Aralık 2002 döneminde Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilgili açıklanan tavsiye ve kararlann İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinin getiri oranlan üzerindeki etkilerini test etınektedir. Analizde ülke gündeminde hisse senedi getiri oranlannı etkileyebilecek başka bir olayın olmadıgı günlerde alınan kararlar tespit edilip, çıkanınlar yapılırken bu kararlara verilen tepkiler baz alınmıştır. Test sonuçlan Avrupa Birligi'nde Türkiye ile ilgili alınan kararlara beklenilen dogroltııda anlamlı tepkiler verildiği hipotezine sınırlı destek vermektedir. Bu tepkilerde genellikle sektöre baglı bir farklılık tespit edilememiştir.