Etkili psikolojik danışmanların özellikleri


Yılmaz O., Ergene T.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.12, no.3, pp.1198-1217, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1198-1217
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma ile etkili psikolojik danışmanların mesleki
gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve mesleki gelişimle
bağlantılı olabilecek kişisel eğilim ve özelliklerini ortaya
koymak amaçlanmıştır. Çeşitli illerde farklı kurumlarda
çalışan 21 psikolojik danışman ile yapılan toplam 24 yarı
yapılandırılmış görüşme aracılığı ile nitel veriler toplanmıştır.
Verilerin analizinde gömülü kuram yaklaşımında kullanılan
açık kodlama, eksen kodlama ve seçici kodlama aşamaları
benimsenmiştr. Ham verilerin kodlama işleminden toplam
638 kod elde edilmiş, kavramsal etiketleme sonucunda
belirlenen 113 kavramın incelenmesi sonucunda da bu
kavramlara ilişkin temalar belirlenmiştir. Bulgular etkili
psikolojik danışmanların sosyal ve araştırmacılıkla ilgili
özellik ve yeterlikleri dışında girişimci kişilik tiplerine özgü
becerilere de sahip olması gerektiğini, ayrıca hızlı toplumsal
değişimlere ayak uydurma, psikolojik danışmada teknoloji ve
internetin kullanımı, göç ve terörün beraberinde değişen ve
ihtiyaç beliren bireylerle çalışma becerisi gibi konuların
önemini ortaya koymuştur. Bunların yanısıra etkili psikolojik
danışmanların geleneksel bakış açısının ötesinde ilgi
alanlarına sahip olmaları ve beceriler edinmelerinin önemi
vurgulanmıştır. Ayrıca diğer tüm temalarla da ilişkili bir
biçimde özellikle doyumunun üzerinde önemle
durulmuştur.