Evaluation of violence against women in the context of analytic psychotherapy<p>Kadına yönelik şiddetin analitik psikoterapi bağlamında değerlendirilmesi


Bozdağ F., Voltan Acar N. H.

Journal of Human Sciences, vol.14, no.4, pp.3356, 2017

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate violence against women, one of the common problems of the society, especially in the context of analytical psychotherapy, based on some recent events in the media. For this purpose, two cases involving violence against women were discussed with the basic approach of analytical psychotherapy. In the study, the emotions, thoughts and behaviors of violent men were tried to be explained based on the concepts of conscious, unconscious, complex and archetypes of analytical psychotherapy. As a result, in this study, some clues about the points that psychological counselors should take into consideration in the psychological treatment of men who resort to violence against women.Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file. ÖzetBu çalışmada toplumun yaygın sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddetin özellikle son zamanlarda medyada yer alan bazı olaylar temel alınarak analitik psikoterapi bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kadına yönelik şiddeti içeren iki olay, analitik psikoterapinin temel yaklaşımıyla ele alınmıştır. Çalışmada şiddet uygulayan erkeklerin duygu, düşünce ve davranışları analitik psikoterapinin bilinç, bilinçdışı, kompleks ve arketip kavramları esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin psikolojik tedavilerinde psikolojik danışmanların göz önünde bulundurmaları gereken noktalara ilişkin bir takım ipuçları ortaya çıkmıştır.