RE-INTERPRETING THE BODRUM CASTLE UNDERWATERARCHAEOLOGY MUSEUM: SPATIAL TRANSFORMATION ANDEXHIBITION DESIGN STRATEGIES


Türkay Coşkun S., Coşkun E.

TÜBA-KED Turkish Academy of Sciences Journal of Cultural Inventory, no.24, pp.159-188, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Bodrum Castle was built by the Order of Knights of Saint John at the beginning of the 15th century. The Castle, situated within a first-degree archaeological site, is one of the most visited museums in Turkey with its underwater archaeology collection. Throughout the processes of its transformation into a museum, the authentic characteristics of the medieval castle have been overshadowed by the urges and challenges to display and preserve an underwater archaeology collection and by the practical necessities of serving as a museum. An architectural conservation project of the Bodrum Castle was developed between 2014-2016 and restoration implementations have been conducted in three stages since 2018, which were recently completed in the summer of 2021. This study introduces the analyses of problems in the functional and spatial organization of the museum and discusses critical interventions on cultural properties to be used as museum spaces. By re-assessing the Bodrum Castle as a monumental building and as a museum, it presents thematic frameworks, spatial formation strategies and exhibition approach employed in the processes of museum design and implementation.

Bodrum Kalesi, 15. yüzyılın başlarında St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir. Birinci derece arkeolojik sit alanı içinde yer alan Kale, barındırdığı sualtı arkeolojisi koleksiyonuyla birlikte Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biridir. Müzeye dönüşüm süreçleri boyunca, bu anıtsal yapının ortaçağ kalesine özgü karakteri, sualtı arkeolojisi koleksiyonunu sergileme ve korumaya ilişkin zorlukların ve bir müze olarak hizmet etmenin getirdiği kullanıma ve işletmeye yönelik gerekliliklerinin gölgesinde kalmıştır. Bodrum Kalesi için 2014-2016 yılları arasında bir mimari koruma projesi geliştirilmiş olup, restorasyon uygulamaları 2018 yılından itibaren üç aşamada yürütülmüş ve yakın zamanda 2021 yazında tamamlanmıştır. Bu çalışma, müzenin işlevsel ve mekânsal organizasyonundaki sorunları ve müze mekanı olarak kullanılmak üzere dönüştürülen kültür varlığı niteliğindeki yapılar üzerindeki kritik müdahaleleri tartışır. Bodrum Kalesi'ni anıtsal bir yapı ve bir müze olarak yeniden değerlendirerek, müze tasarım ve uygulama süreçlerinde benimsenen tematik çerçeveleri, mekânsal dönüşüm stratejilerini ve sergileme yaklaşımını sunar.