Credit Spreads during the Global Financial Crisis: Evidence from the Japanese Bond Market


YÜKSEL A., YÜKSEL A.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.71-88, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This paper uses credit spread data on Japanese bond indices to examine the possibility of a change in the determinants of daily credit spreads after the outbreak of the global financial crisis of 2007. A set of variables identified by prior research are used in a GARCH setting to explain credit spread changes both before and after the start of the crisis. The findings indicate that, overall, the coefficient estimates of the two bond market factors, namely changes in the spot rate and changes in the slope of the treasury yield curve, are consistent with prior literature. Moreover, the direction of the relationship is the same during the two periods. On the other hand, the relationship between credit spread changes and the two stock market factors, namely stock market index returns and changes in the implied index option volatility, is weak and sensitive to the period examined. Finally, the liquidity factor has a weak impact in both periods. It is also notable that the explanatory power of the empirical model used in the paper falls during the crisis.
Bu makale Ağustos 2007 tarihinde ortaya çıkan global kriz nedeniyle Japon tahvil endekslerinin kredi marjlarını etkileyen faktörlerde bir değişiklik olup olmadığını günlük veri kullanarak analiz etmektedir. Çalışmada literatürde kredi marjı değişimi ile ilişkili olduğu tespit edilmiş olan hazine tahvili piyasası, hisse senedi piyasası ve likidite faktörlerini içeren bir GARCH modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları kredi marjı değişiminin modelde kullanılan hazine tahvili piyasası değişkenleri olan spot faiz oranındaki değişim ve tahvil getiri eğrisinin eğimindeki değişim ile literatürdeki diğer çalışmaların bulgularıyla tutarlı bir ilişki içinde bulunduğuna işaret etmektedir. Kriz dönemi kriz öncesi ile kıyaslandığında hazine tahvili piyasası faktörlerinin tahmin edilen katsayılarında büyüklük olarak farklılıklar gözlemlense bile işaret olarak dikkat çekici bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Öte yandan, hisse senedi piyasası faktörleri olan hisse senedi endeksi getiri oranı ve endeksin zımni (implied) volatilitesindeki değişimin kredi marjı değişimiyle genel olarak hem zayıf, hem de incelenen döneme göre farklılık gösteren bir ilişki sergilediği gözlemlenmiştir. Likidite faktörü için iki dönemde de zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Kullanılan ampirik modelin açıklayıcılık gücünün kriz döneminde önemli miktarda düşmesi dikkat çekicidir.