Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi


Sözen Özdoğan S., Çabuk Aksop A.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.ÖYGE Özel Sayısı, pp.220-237, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: ÖYGE Özel Sayısı
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.220-237
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’ de daha önce uygulanmamış bir sistem olan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitimin, sistemin her bir parçasında olduğu gibi öğretmen yetiştirme programlarında da birtakım değişiklikleri beraberinde getirmesi beklenmektedir. Bu değişikliklerin etkilerinin ne olabileceği konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Türkiye’yle eğitim sistemi açısından benzer özelliklere sahip ülkelerin uygulamaları göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmanın amacı benzer eğitim sistemlerinin uygulandığı Avusturya ve Almanya’nın öğretmen yetiştirme programlarından sınıf ve matematik öğretmenliği programlarının yapısını incelemek ve bu inceleme doğrultusunda Türkiye’de var olan öğretmen yetiştirme programlarının yeni eğitim sistemine uygun hale getirilmesi açısından katkı sağlamaktır. Çalışmada bu üç ülkenin öğretmen yetiştirme programları, içerdiği uygulama dersleri, bu derslerin yapısı, öğretmen yeterlilikleri ve bu değişkenlerin 4+4+4 eğitim sistemine uygunluğudoküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonucuna göre, bu üç ülkede sınıf ve matematik öğretmeni yetiştirme programlarında hem yapısal hem de içerik anlamında benzerlik ve farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonucundan hareketle, Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının yeni eğitim sistemi doğrultusunda güncellenmesine, diğer ülkelerde olduğu gibi öğretmenler arası farklılıkların desteklenmesine ve öğretmenlerinkendilerini yenilemelerini teşvik eden unsurların artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.