Sualtı Kablosuz Optik Haberleşme Sistemleri için Kısmi Eş-Fazlı Lazer Dizi Demeti Sinyal-Gürültü Oranı Analizi


Gökçe M. C., Özalp E., Aydoğdu A. E., Baykal Y.

EMO İlk Bildiriler Konferansı, 10 - 11 July 2021, pp.56-59

  • Publication Type: Conference Paper
  • Page Numbers: pp.56-59
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

Sualtı kablosuz optik haberleşme (SKOH) sistemlerinde kullanılan lazer kaynakları gerçek zamanlı yüksek veri gönderme kabiliyetine sahiptirler. Lazer kaynağının doğrusal ve dar bir demete sahip olması nedeniyle, gönderici ve alıcının merkezleri bir eksen üzerinde hizalanmalıdır. Böylece kaynaktaki optik güç, uzaysal düzlemde çok az bir hüzme genişlemesi ile onlarca metre iletilir. Göndericide kısmi eş-fazlı bir kaynak dizisi kullanılarak alıcı düzleminde daha geniş bir kapsama alanı elde edilebilir ve bu kullanıcılar için hareket serbestliği getirebilir. Bu çalışmada, okyanus türbülansı etkisi altında, her elemanı özdeş ve kısmi eş-fazlı bir kaynak dizisinin ve benzer özellikte tek bir lazer demetinin sinyal-gürültü oranları (SGO) hesaplandı ve karşılaştırıldı. Bir eş-fazlı lazer ile elde edilen SGO değerine ulaşmak için dizi içindeki kullanılması gereken kısmi eş-fazlı kaynak sayısı belirlendi. Ayrıca, sualtı okyanus türbülansının SGO üzerindeki etkileri incelendi.