The relationship between banking sector stock ındex and inflation: Evidence from seven countries


YÜKSEL A., YÜKSEL A.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.37-50, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The objective of this study is to analyze the relationship between banking sector stock index and consumer price index in seven countries. While there exist numerous studies in the literature on the relationship between stock market index and consumer price index, only few publications examine the relationship between sector indicies and consumer price index. This study aims to fill this gap in the literature. The long-term relationship is analyzed using Johansen Cointegration Analysis and ARDL(Autoregressive Distributed Lag) model. The results show that there is a long-term relationship between banking sector stock index and consumer price index only in Argentina. Moreover, the use of Granger Causality Analysis indicates that there is no causality between banking sector stock index and consumer price index in the U.S., Austria and Hungary.
Bu çalışmanın amacı yedi ülkede bankacılık sektörü endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Literatürde hisse senedi piyasa endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma olmasına karşın, sektör endeksleri ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı son derece sınırlıdır, bu çalışma ile literatürdeki bu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. Analizlerde bankacılık sektörü endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki uzun vadeli ilişki Johansen Eşbütünleşim Analizi ve Gecikmesi Dağıtılmış Ardışık Bağımlılık Modeli (ARDL) kullanılarak test edilmiş ve sadece bir ülkede (Arjantin) uzun vadeli bir ilişki bulunmuştur. Makalede ayrıca Granger Nedensellik Analizi yapılmış, Amerika, Avusturya ve Macaristanda bankacılık sektörü endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasında nedensellik ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir.