Akademik performansın bir analizi: Aile geliri ve eğitim dili Belirleyici olabilir mi?


CILASUN S. M.

Sosyoekonomi, vol.19, no.19, pp.9-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 19
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Sosyoekonomi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-24
  • TED University Affiliated: No

Abstract

Analyses of the determinants of college grades have a long history and an extensive literature. However, there are not enough studies in this area for developing countries. In this paper, we tried to investigate the factors that could affect the Cumulative Grade points Average (CGPA) of first-year management students at Atilim University, particularly the family income and the medium language of instruction. We gave surveys to first year students and asked questions regarding educational attainment of the family, income, gender, age, university entrance score, high school average grade and the department of the student (whether they are in Management in English department or Management in Turkish department). Using data regarding the information obtained from the surveys, we have estimated our linearly formed model. According to the results, while family income has a negative effect on CGPA, university entrance score positively affects the CGPA. On the other hand, education language is not found as a determinant of academic performance.
Öğrencilerin üniversitedeki akademik performansları üzerine oldukça eskiye dayanan yoğun bir literatür bulunmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bu alanda yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Atılım Üniversitesindeki işletme bölümü öğrencilerinin CGPAlerini belirleyen faktörler, özellikle de ailenin gelir düzeyi ve eğitim dili incelenmiştir. Birinci sınıftaki öğrencilere anketler uygulanarak, öğrencilerin ailelerinin eğitim durumu ve gelir düzeyi, cinsiyetleri, yaşları, üniversite giriş puanları, lise mezuniyet notları ve bölümleri (Türkçe İşletme mi yoksa İngilizce İşletme mi) hakkında bilgi edinilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerle oluşturulan model tahmin edilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Ailenin gelir düzeyinin akademik performans üzerinde negatif bir etkisi varken, üniversite giriş puanı başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Öte yandan, eğitim dilinin akademik performans üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.