Quantifying Benefits of BIM for Quantity Takeoff: A Comparative Study


Yörük K. B., Aktaş C. B.

International Congress of Engineering and Natural Sciences (ICENSS), Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

With growing global competition and as the complexity of construction projects increases, there is ever growing emphasis on using resources efficiently and effectively. Building Information Modeling (BIM) has numerous benefits, from improved communication and coordination to minimizing errors and costly waste during a construction project. The current study aims to compare and quantity potential benefits of BIM for quantity takeoff purposes. Model of a 2-room cabin with basic features and construction was developed and analyzed in the study. Some of the technical benefits of employing BIM were quantified and demonstrated in results.Times were recorded to compare alternative software and methods to quantify materials in the developed model. Results indicate that BIM software provided the results in the shortest time with the added benefit of enabling native 3-D visualization from developed models. Time savings may translate into economic savings either by utilizing technical staff more efficiently, or via the need to keep fewer employees to carry out the same task.  

Küresel rekabet ve inşaat projelerinin karmaşıklığı arttıkça, kaynakları verimli ve etkili bir şekilde kullanmaya verilen önem de her geçen gün artmaktadır. Yapı Bilgi Modellemesinin (BIM) inşaat projelerinde hataları ve israfı en aza indirmek için gerekli koordinasyon sağlamak ve iletişimi geliştirmek gibi birçok faydası vardır. Yapılan çalışmadaki hedef, metraj hesabı yapılırken ki karşılaştırmayı göstermek ve BIM'in potansiyel faydalarını ölçmeyi amaçlamaktır. Çalışmada, temel özelliklere ve yapıya sahip 2 odalı bir kabinin modeli geliştirilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında BIM kullanmanın teknik faydaları niteliksel olarak değerlendirildi. Geliştirilen modeldeki metraj hesabı yapılırken alternatif yazılım ve yöntemleri karşılaştırmak için hesabın ne kadar sürede tamamlandığı kaydedilmiştir. Sonuç olarak, BIM yazılımının verileri daha kısa sürede sağladığı ve buna ek olarak geliştirilen modellerden 3 boyutlu görselleştirme imkânı sunduğu tespit edilmiştir. Sağlanan zaman tasarrufu ya mevcut teknik personeli daha verimli kullanarak ya da aynı görevi yerine getirmek için daha az sayıda çalışanın olması dolayısıyla ekonomik tasarrufa dönüşebilir.