The Effects of Portfolio Assessment on Reading, Listening and Writing Skills of Secondary School Prep Class Students


Erdoğan T.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.2, no.9, pp.526-538, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

hem. This study aimed to find out the effects of portfolio assessment on reading, listening and writing skills of students who enrolled in a secondary school language preparatory class and to analyze the opinions of those students on portfolio assessment. The study was implemented on randomly selected two groups, treatment (n=22) and control (n=22), from secondary school English preparatory classes where the ages of students were 15 and 16. Traditional course program was administered in the control group, whereas portfolio assessment activities were integrated into the program in the treatment group. The findings showed that portfolio assessment had significant influence on students' writing skills; however, same results were not found for the reading and listening skills. Also, the analysis of students' answers to the open-ended questions showed that portfolio assessment is a fair method; compared to traditional applications of assessment, it is a more down-to-earth approach; it increases responsibility of students and motivates them. Students' answers also revealed some negative results, such as portfolio studies take time and self-evaluating, reviewing and correcting students' works is a difficult task.

Portfolyo deerlendirme, eitimin çeitli kademelerinde kullanılagelmektedir ve yabancı dil öretimi bu alanlardan biridir. Bu aratırma, portfolyo deerlendirmenin yabancı dil hazırlık eitimi gören lise örencilerinin okuma, dinleme ve yazma becerileri üzerine etkilerini incelemeyi ve örencilerin portfolyo deerlendirmeye ilikin görülerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalımanın kendisi, yaları 15 ile 16 arasında deien ve ngilizce hazırlık okuyan lise sınıfları arasından random olarak seçilmi biri deney (n=22) dieri kontrol (n=22) grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekletirilmitir. Kontrol grubunda dersler dersin programına göre yapılmı, deney grubunda ise ders programına portfolyo ve portfolyo deerlendirme etkinlikleri entegre edilerek ilenmitir. Çalımanın sonucunda, yabancı dil öretiminde portfolyo deerlendirmenin yazma becerilerinde anlamlı düzeyde geliime neden olduu ancak, benzer etkiyi okuma ve dinleme becerileri üzerinde göstermedii bulgusuna ulaılmıtır. Ayrıca, örencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtların çözümüne göre, portfolyo deerlendirmenin adil bir yöntem olduu, geleneksel test uygulamalarına göre daha gerçekci bir yaklaım olduu, sorumluluu arttırdıı, motive ettii gibi olumlu; portfolyo çalımasının zaman aldıı, özdeerlendirme yapmanın, ödevleri yeniden gözden geçirip düzeltmenin zor olduu gibi olumsuz sonuçlara ulaılmıtır.