PREDICTORS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ BEHAVIORAL INTENTION TO USE WEB-BASED LISTENING TEST


Erdoğan T.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.2, pp.157-170, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.157-170
  • TED University Affiliated: No

Abstract

As technological advancements are increasing these days, there is a growing interest in the use of web technologies within testing applications that support teaching and learning processes in all educational domains. One of the factors that is believed to influence such applications is learners’ behavioral intentions to use technology. This study has a purpose of examining the constructs that are directly or indirectly affecting participants’ behavioral intention to use listening exams delivered web-based in the 2015-2016 academic year in a ‘Foreign Language’ course with the participation of 929 students. The acceptance model related with computer based assessment was utilized to examine the predictors of participants’ behavioral intention. An online questionnaire was administrated to collect data and data were analyzed through linear regression analyses. The results of the research revealed that perceived usefulness was influenced by content of test, goal expectancy, perceived ease of use, and social influence. Additionally, facilitating conditions and computer self-efficacy significantly predicted perceived ease of use. Also, perceived playfulness was affected by content, goal expectancy and perceived usefulness. Finally, perceived ease of use, perceived usefulness, and perceived playfulness were found to induce direct effect on behavioral intention to use web-based listening test. As a result, web-based testing is expected to be utilized by participants if it is playful, useful, and ease to use and it is seen as playful when it is useful.

Teknolojik gelişmelerde yaşanan artış sonucunda, tüm eğitim alanlarındaki öğretme ve öğrenme süreçlerini destekleyen test uygulamaları içinde web tabanlı teknolojilerin kullanılması konusuna ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür uygulamaları etkilediğine inanılan faktörlerden biri, öğrencilerin teknolojiyi kullanma niyetleridir. Bu çalışma, 2015-2016 akademik yılında "Yabancı Dil" dersinde 929 öğrencinin katılımıyla yapılan web tabanlı dinleme sınavlarını ilişkin katılımcıların kullanma niyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme Kabul Modeli, katılımcıların kullanma niyetlerinin yordayıcılarını belirlemek için kullanılmıştır. Verilerin toplanması için çevrimiçi bir ölçek uygulanmış ve veriler doğrusal regresyon analizleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, algılanan yararlılığın, testin içeriği, hedef beklentisi, algılanan kullanım kolaylığı ve sosyal etki tarafından etkilendiğini ortaya koymuştur. Buna ek olarak, kolaylaştırıcı koşullar ve bilgisayar öz-yeterliliği algılanan kullanım kolaylığını önemli ölçüde yordamaktadır. Ayrıca, algılanan eğlencelik, içerik, amaç beklentisi ve algılanan faydalılıktan etkilenmiştir. Son olarak, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan faydalılık ve algılanan eğlenceliğin, web tabanlı dinleme testi kullanma niyetleri üzerinde doğrudan etkilerinin olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, kullanıcılar web tabanlı testleri eğer eğlenceli, kullanışlı ve kolay kullanılabilir olarak algılarlarsa kullanmaktadırlar.