Türkçe öğretiminde eğitsel oyun kullanımı


Creative Commons License

Genç Ersoy B.

in: , Etkinlik Örnekleriyle Türkçe Eğitiminde Drama ve Tiyatro Uygulamaları, Elif Aktaş ve Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.193-207, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.193-207
  • Editors: Elif Aktaş ve Ayşegül Oğuz Namdar, Editor
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

Dil becerilerinin gelişiminde kişilerin; sözlü ve yazılı dili anlamak, anladığını

doğru biçimde aktarmak ve dil becerilerini kullanıma geçirebilmek için çaba

sarf etmeleri gerekmektedir. Bu çaba, her an gerekli olup uzun bir süre boyunca

sürdürülebilir olmalıdır. Bu bağlamda oyunlar, çocukların dil becerilerini geliştirmeye

yönelik ilgilerini ve çabalarını sürdürebilmelerinde onları cesaretlendirerek

yardımcı olma potansiyeline sahiptir (Genç-Ersoy, 2020). Dil ve kavram gelişimi

için kritik dönemleri içeren erken çocukluk çağında oyunlar, oldukça önemli bir

yere sahiptir. Çocuğun dünyayı anlaması ve anlamlandırmasında bir araç görevi

gören oyunlar dil ile bütünleşir ve dili zenginleştirir (Rooyackers, 2002). Oyunların

sembolik düşünceyi içermesi ve oyunlarda yer alan gerçek nesnelerin sembol

görevi görmesi, oyunun birtakım özellikleri ile dil gelişimini birbiriyle ilişkilendirir.

Özellikle oyunun oynanması sırasındaki sosyal etkileşim ve söz konusu etkileşim

sırasındaki dil girdileri dil gelişimi ile oyunların ilişkilendirilmesindeki temel

özelliklerdir (Weisberg vd., 2013).