Engelsiz Film Festivali Katılımcı Deneyiminin Haritalanması


Atasoy B.

2. Film Festivalleri Sempozyumu, Adana, Turkey, 15 September 2022, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • TED University Affiliated: Yes

Abstract

Mapping the Accessible Film Festival Attendee Experience 

This study aims to make the audience's experience in the Accessible Film Festival visible, understandable, scrutinized and improved using 'Generative Design Research Tools.' Generative Design Research Tools allow experientors to join in the creative design activities traditionally carried out exclusively by the designers at the early design stage. This approach informs the foresight needed in the design process with the insights of the people who will become the experientors of the actual design output. This study aims to map the festival's experience using 'boundary objects' that facilitate a collaboratively-creative design exploration process so that the festival makers and participants of the Accessible Film Festival can directly and creatively contribute to the design process. 

Keywords: Experience Design, Service Design, Mapping Experiences, Generative Design Research, Participatory Design, Co-Creative Design. 

Engelsiz Film Festivali Katılımcı Deneyiminin Haritalanması 

Bu çalışmanın amacı Engelsiz Film festivaline katılan izleyicilerin festival deneyiminin ‘Oluşturucu Tasarım Araştırma (Generative Design Research) Araçları’ kullanılarak görünür, anlaşılır, irdelenebilir ve iyileştirilebilir kılınmasıdır. Oluşturucu Tasarım Araştırma Yöntemleri herhangi bir tasarım projesinin başlangıç aşamasında -geleneksel yaklaşımda- tasarımcılar tarafından yürütülen yaratıcı faaliyetleri, ‘tasarım çıktısını deneyimlemesi öngörülen insanlarla’ beraber yürütebilmek için ‘amaca göre uyarlanabilen arayüzler’ aracılığıyla yürütmekte kullanılır. Bu yolla tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan öngörüler araştırma öznesinin iç görüleriyle beslenmesi hedeflenir. Bu çalışma kapsamında Engelsiz Film Festivalinin festivalcileri ve katılımcılarının tasarım sürecine katkı koyabilmesi için ‘yaratıcı işbirliğine’ (collaboratively-creative) imkan veren ‘çerçeveleyici arayüzler’(boundary objects) kullanılarak festivalin deneyim haritası çıkarılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deneyim Tasarımı, Servis Tasarımı, Deneyim Haritalama, Oluşturucu Tasarım Araştırma Yöntemleri, Katılımcı Tasarım, Yaratıcı İşbirliği.