İşgücü Piyasası Reformlarının İşgücü Piyasası Geçişlerine Etkisi: Türkiye Örneği


ACAR E. Ö., GÜNALP B., MÜMİN CİLASUN S. M.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.53, no.619, pp.69-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53 Issue: 619
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-88
  • TED University Affiliated: No

Abstract

This study aims at examining the role of labor market reforms in shaping the labor market performance in Turkey using the Income and Living Conditions Survey panel data for 2006-2010. To this end, we compute the Markov transition probabilities of individuals moving across three different labor market states: employment, unemployment and not in labor force. The results of the study reveal that the policy measures, in general, helped in alleviating the adverse effects of the 2008 economic crisis on the Turkish labor markets, particularly for the targeted disadvantaged groups such as youth and women.
Bu makalede, işgücü piyasası reformlarının işgücü piyasası performansını belirlemedeki rolünün Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi'nin 2006-2010 panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, istihdam, işsizlik ve işgücü dışında olma şeklindeki üç farklı işgücü piyasası durumu arasında bireylerin Markov geçiş olasılıkları hesaplanmaktadır. Sonuçlar, 2008 krizi ertesinde uygulmaya koyulan iyileştirici işgücü piyasası politika ve uygulamalarının krizin Türkiye işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmede rol oynadığına işaret etmektedir. Bu sonuç özellikle hedeflenen genç ve kadınların oluşturduğu dezavantajlı gruplar için çok daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.