General Information

Institutional Information: Faculty Of Education, Department Of Elementary Education, Early Childhood Education
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Yalcin Fatma, Yalçın Fatma Ay

Metrics

Publication

24

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Fatma Yalçın 1988 yılında Aksaray’da doğmuştur. Lisans Eğitimini 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında tamamladıktan sonra yüksek lisansını ODTÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Bölümünden 2015 yılında tamamlamış, doktora derecesini de yine Okul Öncesi Eğitimi Bölümünden 2022 yılında almıştır. Lisansüstü eğitim hayatı boyunca araştırma görevlisi olarak 2 yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında, 10 yıl ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapmıştır. 

Akademik ve bilimsel çalışmalarını alternatif erken çocukluk eğitimi metot ve yaklaşımları, sınıf dışı eğitim, dış mekânda oyun, doğada öğrenme, doğa ve orman pedagojisi üzerinde sürdürmektedir. Dr. Yalçın’ın bu konularda ulusal ve uluslararası yayınları, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Doğa ve Orman pedagojisi alanında uygulamalı eğitimlere katılarak uluslararası orman lideri olmaya hak kazanmıştır.