General Information

Institutional Information: Faculty Of Architecture And Design, Dep. Of Interior Arch. And Env. Design

Names in Publications: TAŞDEMIR Güliz, TAŞDEMIR G., KÜÇÜKTAŞDEMİR, G.

Metrics

Publication

32
UN Sustainable Development Goals

Biography

Eng.

Faculty Member Dr. Taşdemir completed her undergraduate degree at Başkent University, Department of Interior Architecture and Environmental Design. She received her master's degree from Hacettepe University with her thesis. In 2018, she received her doctorate from the same university with her thesis titled "Urban Interiors: Arcades in the Memory of Ankara, (1950-1980)". She studies alternative stories of the city through oral history, discusses identity/meaning/context relations, and continues her research on the connection between space and social history. Between 2011-2022, she worked as a research assistant, lecturer, and doctoral lecturer at Başkent University, Department of Interior Architecture and Environmental Design. As of 2022, she has worked as a faculty member at TED University, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, and Environmental Design. Taşdemir is also an active Docomomo _Turkey and Docomomo_Turkey Interior Committee member.


Tr.
Dr. Öğretim Üyesi Güliz Öktem Taşdemir, lisans derecesini Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini, Hacettepe Üniversitesi'nde "Türkiye’de Turizm Mimarisi Örneğinin Yerden Bağımsızlik, Yeniden İşlevlendirme ve Kimliksizlik Kavramları Açısından İrdelenmesi" başlıklı teziyle aldı. 2018 yılında, aynı üniversitede, "Kentin İç Mekânları: Ankara Belleğinde Pasajlar, (1950-1980)" başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Kentin alternatif hikâyelerini sözlü tarih aracılığıyla çalışmakta, kimlik/anlam/bağlam ilişkilerini tartışmakta, mekân ve sosyal tarih bağlantısı üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. 2011-2022 Yılları arasında Başkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2022 Yılı itibarıyla TED Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Taşdemir aynı zamanda Docomomo _Türkiye ve Docomomo_Türkiye İç Mekan Komitesi’nde aktif olarak komite üyesi pozisyonundadır.

Contact