Assoc. Prof. Beril Türkoğlu Demirel


Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology


Names in Publications: TÜRKOĞLU DEMIREL B., TÜRKOĞLU DEMIREL Beril, TURKOGLU BERIL

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

79

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

21

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

TED University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology

2019 - 2021

2019 - 2021

Assistant Professor

Ankara Medipol University, Faculty Of Economıcs And Socıal Scıences, Department Of Psychology

2014 - 2019

2014 - 2019

Research Assistant

Middle East Technical University, Psikoloji Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Assistant

Kirikkale University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Ethics Committee Member

TED University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology

Non Academic Experience

2010 - 2013

2010 - 2013

Proje Asistanı

ODTÜ & Johns Hopkins Ünv.& Dünya Sağlık Örgütü-"Trafik Güvenliği Projesi"

2012 - 2012

2012 - 2012

Stajyer

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

2010 - 2010

2010 - 2010

proje asistanı

ODTÜ& TUBİTAK-"Travma sonransı yaşantılar" projesi

2009 - 2009

2009 - 2009

Stajyer sosyal psikolog

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

2008 - 2008

2008 - 2008

stajyer sosyal psikolog

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Research Methods II

Undergraduate

Undergraduate

Selected Topics in Psychology

Undergraduate

Undergraduate

Graduation Paper and Seminar

Undergraduate

Undergraduate

Critical Psychology of Men and Masculini

Undergraduate

Undergraduate

Research Methods I

Undergraduate

Undergraduate

Intergroup Relations

Postgraduate

Postgraduate

Research Methods

Taught Courses And Trainings

2022 - 2022

2022 - 2022

Cinsiyet ve Cinsel Yönelim: Temel Kavramlar

TÜRKOĞLU DEMIREL B.

2021 - 2021

2021 - 2021

Erkeklik Halleri

TÜRKOĞLU DEMIREL B.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Hovarda Alemi: Taşrada Eğlence ve Erkeklik

Türkoğlu Demirel B.

MASCULINITIES JOURNAL , vol.7, no.February, pp.123-129, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

What Defines Women’s Ideal Partner? the Role of Sexism and Manhood Threat - Social Psychology Perspective

Hergül E. B., Yeşilırmak E., Türkoğlu Demirel B.

2023 International Convention of Psychological Science, Brussels, Belgium, 9 - 11 March 2023, pp.137 Creative Commons License

2022

2022

Adam Ol(m)anın Peşinde: Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler ve Erkeklik

Türkoğlu Demirel B.

IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.55-56 Creative Commons License

2022

2022

Çevreci Ol(ama)manın Kültürel Öncülleri: Namus ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Tutumların Belirleyici Rolü

Türkoğlu Demirel B.

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 June 2022, pp.57-58 Creative Commons License

2019

2019

Oy Verme Davranışlarının Sosyal Eşitsizlikler ve Dindarlık Bağlamında İncelenmesi

Türkoğlu Demirel B.

3. Sosyal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2019

2018

2018

The Ultimate Others: Social Psychological Precursors of Transprejudice in Turkey

SAYILAN G., Türkoğlu Demirel B., CİNGÖZ ULU B.

29th International Congress of Applied Psychology (ICAP), Montreal, Canada, 26 - 30 June 2018

2016

2016

Günümüz Türkiye’sinde Cinsiyet Kalıpyargıları:Kadın Kimdir? Erkek Kimdir?

SAKALLI UĞURLU N., Türkoğlu Demirel B.

1. Sosyal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.98-108

2017

2017

The Mediatory Role of Moral Foundations in Predicting Ideology from RWA and SDO

SAYILAN G., Türkoğlu Demirel B., CİNGÖZ ULU B.

The 40th Annual Meeting of the International Society of Political Psychology, Edinburgh, Saint Helena, 29 June - 02 July 2017

2016

2016

Sansürün Sosyal Temsilleri

Türkoğlu Demirel B.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2016

2015

2015

Politik Tutumlar ve İdeoloji Hangisi Tavuk hangisi Yumurta

SAYILAN G., Türkoğlu Demirel B.

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 16 - 25 November 2015

2014

2014

Ambivalence of Masculinity I Enjoy the Authority but I don t Want to Feel Burdened

Türkoğlu Demirel B.

International Society of Political psychology (ISPP) Annual Meeting, Rome (2014), 4 - 07 July 2014

2012

2012

Fay hattında erkeklikler Çalışma ve işsizlik ekseninde erkekliğe bakış

Türkoğlu Demirel B.

17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Turkey, 25 April 2012 - 28 April 2010 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

How is masculinity ideology related to transprejudice in Turkey: the mediatory effect of femmephobia

Türkoğlu Demirel B., Sayılan G.

in: Critical Femininities, Rhea Ashley Hoskin,Karen L. Blair, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.86-100, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Cinsiyete Dayalı Önyargı ve Ayrımcılıkta Erkekliğin Rolü

Türkoğlu Demirel B.

in: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Farklı Yüzleri: Psikolojik Yaklaşımlar, Beril Türkoğlu,Gülçin Akbaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.215-243, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Bir: Arka Plan

Türkoğlu Demirel B., Düztaş D. A.

in: Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme, Çimen Günay-Erkol,Yeşim Sünbüloğlu, Editor, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.21-53, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Sosyal Psikolojinin Toplumsal Eşitsizlikler Alanına Uygulanışı

Yücel E., Türkoğlu Demirel B.

in: Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Cem Şafak Şukur,Gülden Sayılan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.189-226, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Sosyal İlişkiler

Türkoğlu B., Çukur C., Yücel E., Sayılan G., Sağlam P., Erdi Gök S.

in: Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Cem Şafak Çukur,Gülden Sayılan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.134-179, 2019 Sustainable Development

2016

2016

Politik Psikoloji Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Azınlık Gruplarına Yönelik Tutumlar

Türkoğlu Demirel B., Sayılan G.

in: Siyaset Psikolojisi 2. Cilt, Özlem Dirilen Gümüş, Editor, NOBEL Yayınevi, Ankara, pp.51-88, 2016 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

MASCULINITIES JOURNAL

Committee Member

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, TED University, Turkey

November 2021

November 2021

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey

November 2021

November 2021

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey

May 2021

May 2021

Moment Dergi

May 2021

May 2021

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, TED University, Turkey

March 2021

March 2021

Psychology of Men and Masculinity

January 2021

January 2021

TURK PSIKOLOJI DERGISI

January 2021

January 2021

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, TÜBİTAK, Turkey

Scientific Consultations

2022 - Continues

2022 - Continues

Scientific Consultancy

YANINDAYIZ Derneği

TED University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, Turkey

2022 - 2022

2022 - 2022

Scientific Consultancy

EKPEN Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TED University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, Turkey

2019 - 2022

2019 - 2022

Project Consultancy

Bilkent University

Ankara Medipol University, Faculty Of Economıcs And Socıal Scıences, Department Of Psychology, Turkey

2020 - 2020

2020 - 2020

Project Consultancy

KONDA Araştırma ve Danışmanlık

TED University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, TurkeyCongress and Symposium Activities

11 June 2022 - 12 June 2022

11 June 2022 - 12 June 2022

IV. Sosyal Psikoloji KongresiSustainable Development

Session Moderator

İzmir-Turkey

Citations

Total Citations (SCOPUS): 79

h-index (SCOPUS): 4

Jury Memberships

February-2023

February 2023

Award

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Ödülleri - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Bilgi Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Boğaziçi Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

May-2022

May 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

January-2022

January 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Orta Doğu Teknik Üniversitesi